Gümrük Yönetmeliğinin 563/2 nci maddesinin, "Gümrük müşavirleri; şahıslarına ve şirketlerine ait ibrazı zorunlu izin belge numarası, şirket adı, imza sirküleri, ticaret sicil gazetesi vb. bilgi ve belgelerde değişiklik olması halinde, bunları bir hafta içinde gümrük müşavirleri derneklerine bildirirler. Söz konusu bilgi ve belgeler dernekler tarafından en geç bir hafta içerisinde ilgili Bölge Müdürlüğü'ne gönderilir. Değişiklik olmayan hallerde ise durum her yılın ikinci ayı içerisinde bir yazı ile gümrük müşavirleri dernekleri vasıtasıyla bağlı bulunulan Bölge Müdürlüğü'ne bildirilir." hükmü çerçevesinde, İstanbul, Doğu Marmara, Batı Marmara ve Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüklerine kayıtlı olarak faaliyet gösteren tüm gümrük müşavirlerinin, 01/02/2023-28/02/2023 tarihleri arasında Derneğimize bildirimde bulunulması gerekmektedir.

Konu ile ilgili İstanbul Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü yazısı ilişikte bilgilerinize sunulmuştur. 

Yapılacak İşlemler;

HERHANGİ BİR GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ FİRMASINDA ORTAK OLAN /ÇALIŞAN GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİ

01.01.2022-31.12.2022 tarihleri arasında, 4458 sayılı Gümrük Kanununun uygulamasına dair Gümrük Yönetmeliğinin 563. maddesinin 2. fıkrası çerçevesinde şahıslarında ve/veya firmalarında herhangi bir değişiklik olmayan Gümrük Müşavirlerinin ve Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirlerinin Derneğe hitaben, şirket antetli kağıdına, firma kaşeli, firma ortağı tüm Gümrük Müşavirleri/Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirleri tarafından ayrı ayrı düzenlenmiş “ŞAHIS VE FİRMA BİLGİLERİMDE DEĞİŞİKLİK YOKTUR” ibaresinin yer aldığı yazılı beyanı içeren dilekçe “Değişiklik Yoktur” Matbu, Tüzel kişilik Firmaları için TK/EK-1 Şahıs Firmaları için SGM/EK-1 (2 adet) Bu dilekçe ekinde, Bölge Müdürlüğü’ne hitaben, şirket antetli kağıdına, şirket kaşeli firma ortağı tüm Gümrük Müşavirleri/Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirleri tarafından ayrı ayrı düzenlenmiş, “ŞAHIS VE FİRMA BİLGİLERİMDE DEĞİŞİKLİK YOKTUR” ibaresinin yer aldığı yazılı beyanı içeren dilekçe “Değişiklik Yoktur” Matbu, Tüzel kişilik Firmaları için TK/EK-2 Şahıs Firmaları için SGM/EK-2 (2 adet) Değişiklik olmadığına ilişkin beyanların aynı tüzel kişiliğe ortak olan ve “DERNEĞİMİZE ÜYE” tüm gümrük müşavirlerince ayrı ayrı düzenlenerek toplu halde tek seferde verilmiş olması gerekmektedir. 

HERHANGİ BİR GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ FİRMASINDA ORTAK OLMAYAN /ÇALIŞMAYAN GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİ

01.01.2022-31.12.2022 tarihleri arasında, 4458 sayılı Gümrük Kanununun uygulamasına dair Gümrük Yönetmeliğinin 563. maddesinin 2. fıkrası çerçevesinde sıralanan değişikliklerin olmaması halinde Gümrük Müşavirlerinin ve Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirlerinin Derneğe hitaben “ŞAHIS VE FİRMA BİLGİLERİMDE DEĞİŞİKLİK YOKTUR” ibaresinin yer aldığı yazılı beyanı içeren dilekçe, (“Değişiklik Yoktur” Matbu, Ek-1 ) (2 adet) Bu dilekçe ekinde, Bölge Müdürlüğü’ne hitaben “ŞAHIS VE FİRMA BİLGİLERİMDE DEĞİŞİKLİK YOKTUR” ibaresinin yer aldığı yazılı beyanı içeren dilekçe,(“Değişiklik Yoktur” Matbu, Ek-2 ) (2 adet) Ayrıca; 01.01.2022-31.12.2022 tarihleri arasında, 4458 sayılı Gümrük Kanununun uygulamasına dair Gümrük Yönetmeliğinin 563. maddesinin 2. fıkrası çerçevesinde değişiklik yapılmış ve bu değişiklikler derneğimize bildirilmiş ise herhangi bir işlem yapılmasına gerek yoktur. 

En geç 28/02/2023 tarihine kadar tüm nüshaların Dernek Merkezimize teslim edilmesi gerekmektedir. Evrakların tamamı Derneğimiz tarafından Bölge Müdürlüğüne teslim edilecektir. 18 Şubat 2012 tarihli Olağan Mali Genel Kurulumuzda alınan karar doğrultusunda, Güncelleme dosyalarının teslimi sırasında üye aidatlarının ödenmesi hususunda gereken hassasiyeti göstermenizi önemle rica ederiz. 

Bilgilerinize sunulur.

İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneği

Yönetim Kurulu

Haber Kaynağı: https://www.igmd.org.tr/onemli-duyuru-guncelleme-islemleri-hakkinda19012023-115906_haberi