Gümrük Müşavirliği

Gümrük müşavirliği deneyim, sorumluluk, bilgi ve güven gerektiren bir meslek alanıdır. Yürürlükte bulunan mevzuatın, kanunların ve yönetmeliklere bağlı karşılanacak sorunları, izlenmesi gerektiren prosedürleri, alınması gereken izin belgeleri, uygulanacak strateji gümrük müşavirliğinde dikkat edilmesi gerek konulardır. Alatlı Gümrük Müşavirliği olarak, sektörlere bağlı yapılan mevzuat değişikliklerinde müşterilerimizi haberdar ederiz. Gümrük Müdürlükleri ile entegre çalışan EDİ sistemi ile beyanname tescil işlemleri merkez ofisimizde gerçekleştiriliyor. İhracat işlemlerinin hızlı ve etkin bir şekilde yapılabilmesi için ihracat birlik onayları, E-birlik projesi kapsamında ofisimizde yapılmaktadır.

İnteraktif gümrüçüklük çağına girdiğimiz dünyada, Alatlı olarak müşterilerimizin günlük ithalat ve ihracat işlemlerinin takipini, durum raporlamalarını elektronik ortamda ulaştırmaktayız. Alatlı Gümrük Müşavirliği İstanbul, Tekirdağ, İzmit, Derince, Gebze, Yarımca Petro Kimya, Çerkezköy, İzmir, Gemlik, Bursa, Mersin gümrüklerinde hizmet vermektedir..

İthalat Gümrüklemesi

 • İthal edilecek eşya ile ilgili olarak fizibilite çalışmasının yapılması,
 • Dahilde İşleme Rejimi uygulamaları,
 • Door-to-door işlemlerde siparişten itibaren tüm aşamaların takibi,
 • Nakliye firmasından eşyanın seyahat ve evrak bilgilerinin takibi,
 • Vesaiklerin (varsa) konşimento cirolarını yaptırılması,
 • Ordinonun alınması,
 • Eşya ile ilgili G.T.İ.P. tespiti,
 • Orijinal tasdikli ilgili belgelerin tasnifinin yapılarak operasyon departmanına teslimi,
 • Küşat yapılması,
 • Gümrük kabul ve tescil işlemine başlayarak malın muayenesinin yapılması,
 • Eksiklik, hasar veya hata durumunda tutanakların tutulması ve ilgili birimlerin bilgilendirilmesi,
 • Tahakkukların yapılarak ilgili teminat veya vergi ödemelerinin yapılması,
 • İlgili firmanın vermiş olduğu talimatta belirtilen adrese malın fiziki teslimi

İhracat Gümrüklemesi

 • İhraç edilecek eşya ile ilgili olarak fizibilite çalışmasının yapılması,
 • Hariçte İşleme Rejimi uygulamaları ve TEV,
 • Sağlık sertifikası, Kontrol belgesi, A.TR, Eur-1 menşe şehadetnamesi, ülke durumuna göre konsoloslu
 • tasdik işlemleri vb. yapılması,
 • Eşyanın türüne göre ilgili ihracatçı birliklerine üyelik işlemlerinin yaptırılması,
 • Eşya ile ilgili G.T.İ.P. tespiti,
 • Gümrük Müşaviri tarafından düzenlenen vesaiklerin bankaya ve/veya alıcıya ulaştırılması,
 • Yüklenen aracın gümrük işlemlerinin takibi,
 • İhraç edilecek eşyanın gümrük beyannamesinin düzenlenmesi ve operasyon işlemlerinin tamamlanması,
 • Vesaiklerin nakliye firmasına teslimi,
 • Geçici ihracat işlemlerinin ve sürelerinin takibi,
 • Evrak teslim formu ile evrakların tarafınıza teslim edilmesi,
 • Gümrük çıkış beyannamesinin kapatılması

Diğer İşlemler

 • Transit işlemleri
 • Posta Gümrük işlemleri
 • Tasfiye edilecek eşyaya ilişkin işlemler
 • Gümrük vergilerinden muafiyet ve istisna
 • Geri Gelen Eşya işlemleri

Alatlı'nın sunduğu tüm çözümleri öğrenmek ve ihtiyacınıza uygun hizmeti bulmak için

İşiniz için hangi lojistik yolunun daha hızlı ve çevreci olacağına karar veremediyseniz, Alatlı olarak müşterilerimize kaliteli, inovatif ve güvenilir hizmet sunmayı hedeflemekteyiz.